Voor Contact:
06 47780948

INTERVISIE VOOR DE ZORG – DE ENERGIEFACTOR

Intervisie in de zorg

Grote personele tekorten in de zorg! Hoe houden we onze medewerkers vast? Onze zorgprofessionals werken grotendeels zelfstandig en in zelfsturende teams; zij bevinden zich regelmatig in complexe situaties. Hoe stimuleren we onze zorgprofessionals in het ontwikkelen van hun kennis en kunde? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze meer steun en verbinding ervaren vanuit de organisatie en van elkaar? En -misschien het meest belangrijk- hoe houden ze plezier in hun werk? Kortom: hoe boeien en binden we onze zorgprofessionals?

Intervisie: samen leren, zelf doen!

Intervisie is ‘close-to-the-job’, samen met collega’s vanuit eigen casuïstiek leren. Professionals denken met elkaar mee, niet door het geven van antwoorden, maar door het stellen van vragen. Zo komen ze samen tot frisse inzichten of mogelijke oplossingen. Dus een open gesprek, volgens een specifieke gespreksmethode. Dat geeft structuur en veiligheid, essentiële voorwaarden om te leren!

Al deze vragen vereisen een goede en doordachte benadering. Onderdeel van een geïntegreerde aanpak is het stimuleren en faciliteren van intervisie. Wat levert intervisie op:

  • Bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. De kunst van vragen stellen ervaren en leren.
  • Zelfstandigheid, zelfsturing en zelfmanagement: het (door)ontwikkelen van het persoonlijk- en professioneel leiderschap.
  • Minder ziekteverzuim en burnout: werkproblemen worden in een vroeg stadium opgelost.
  • Steun en verbinding als team: Inspiratie en ideeën opdoen van elkaar.
  • Plezier!

Verder denken we graag mee met uw organisatie hoe intervisie in te passen in een geïntegreerd beleid gericht op het ontwikkelen van een lerende organisatie en goed werkgeverschap.

 DE ENERGIEFACTOR

Een samenwerkingsverband met Nine Logt. Allebei zijn wij enthousiast over het werken met zorgprofessionals, over de manier van leren in intervisie en de resultaten hiermee!

Wij kennen elkaar, hoe kan het ook anders, van een intervisiegroep waarin verschillende professionals deelnemen. Deze groep draait inmiddels al ruim 15 jaar en komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. ‘Het is fijn om met en van andere professionals te leren. Ik neem altijd weer nieuwe ideeën, tips of inzichten mee naar huis. Soms is het indringend, soms is het best ingewikkeld, maar het geeft altijd energie! We lachen ook veel!