Voor Contact:
06 47780948

PERSONAL COACHING

Je werkt als professional of manager in de sector zorg &welzijn en onderwijs. Je hebt te maken met verschillende partijen en belangen en wil je in dit speelveld sterker positioneren. Je bent op zoek naar een sparringspartner buiten de organisatie om te reflecteren en te leren.

Personal Coaching helpt je om de werksituatie in beeld te brengen. Waar loop je tegenaan, waar ligt je kracht en hoe vind je balans tussen geven en nemen. Ik ga uit van jouw coachvraag en werk met praktijkopdrachten die afgestemd zijn op jouw werksituatie. Je verwerft inzicht in eigen gedrag en de manier waarop je communiceert met je omgeving. Daarnaast wordt je je bewust van eigen competenties en kwaliteiten. Je werkt aan meer inzicht in jezelf, persoonlijke effectiviteit en energie om goed te kunnen functioneren. Personal Coaching is op individuele basis.

Resultaat:

  • zelfbewustzijn op eigen gedrag en handelen.
  • inzicht in patronen en (belemmerende)overtuigingen;
  • meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfsturing
  • Vergroten leiderschap waardoor je meer plezier en energie in werk en leven ervaart

Mijn manier van werken richt zich op beweging, energie en resultaat in relatie tot de persoonlijke coachdoelen. Ik werk vanuit openheid, vertrouwen en rust. Elk traject blijft een persoonlijk proces, maatwerk dus. Om het proces te ondersteunen baseer ik mijn aanpak op een aantal instrumentele pijlers, namelijk:

+ Het model ‘van ouder – volwassen- kind’ ( Transactionele Analyse). Dit model is zeer praktisch en effectief. De 3 posities  staan symbool voor de verschillende posities van waaruit je kunt communiceren. Je krijgt je huidige manier van communiceren helder en leert hoe je in gesprekken optimaal je belangen kunt sturen, omgaan met weerstand en kunt beïnvloeden zonder macht te gebruiken.

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn patronen, (belemmerende) overtuigingen, kwaliteiten, drijfveren en verlangens, persoonlijke zingeving en vitaliteit.

+ Daarnaast gebruik ik andere modellen en instrumenten uit systemisch werken gericht op de dynamiek tussen mensen en dat versterken naast de intrapsychische dynamiek.   Niet lineair denken in oorzaak en gevolg, maar meer kijken naar systemische patronen. Wat ligt er onder de oppervlakte.