Voor Contact:
06 47780948

REÏNTEGRATIE

Soms kun je vanwege je gezondheid je functie niet meer uitoefenen, of ben je in de situatie dat je functie niet meer aansluit bij je competenties en kwaliteiten, of je functie komt te vervallen. Dan is het beter om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen en op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

Individueel Programma ‘de zelfanalyse’

Dit begeleidingstraject heeft als doel het versterken van het zelfvertrouwen en het vergroten van zelfkennis door de mogelijkheden om weer te reïntegreren in kaart te brengen. De gesprekken worden afgesloten met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Er zullen ongeveer 6 gesprekken plaatsvinden verspreid over 3 maanden.

Groepsprogramma ‘reïntegreren door beweging, stilte en afstand’

Een intensief voorschakeltraject van 1 week op een externe lokatie in Nederland dat wordt afgerond met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan(POP) waarna deelname aan het arbeidsproces niet langer wordt belemmerd. Speciaal ontwikkeld voor mensen met een psychische arbeidshandicap van voorbijgaande aard, zoals burn out, overspannenheid en depressieve klachten. Het programma is een combinatie van fysieke, psychische en loopbaaninterventies. Hetzelfde programma doen we ook in Frankrijk op een landelijke lokatie.