Voor Contact:
06 47780948

VITALITEIT

Soms is de fut er even helemaal uit en als je zo doorgaat dreig je langdurig uit te vallen. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden waardoor je zowel op het werk als privé in de knel raakt. In dit kortstondige vitaliteitsprogramma wordt je begeleid bij het vergroten van je veerkracht zodat je weer met energie en plezier je werk kunt doen.

Individueel Programma

Dit begeleidingstraject heeft als doel het in kaart brengen van patronen en belemmerende overtuigingen over jezelf, het versterken van het vergroten van zelfkennis en persoonlijk leiderschap  Daarnaast wordt aandacht besteed aan het in de dagelijkse praktijk brengen van het gewenste gedrag zodat er een duurzame bijdrage aan jouw vitaliteit en inzetbaarheid wordt gerealiseerd. We besteden aandacht aan de 6 facetten van het leven: werktevredenheid, stressvermindering, sociale relaties, beweging, voeding en zingevening. Hiervan is wetenschappelijk bewezen dat ze essentieel zijn voor onze gezondheid en inzetbaarheid

Dit programma bestaat uit 5 individuele gesprekken en kan zowel preventief als bij werkhervatting ingezet worden. Dit programma heeft een doorlooptijd van 2 maanden.